Tarieven Integratieve psychotherapie / Hypnotherapie

Particulieren

  • Telefonische kennismaking (max. 15 min)        kosteloos 
  • Intake (ong. 75 min)                                          €95,00
  • Sessie (ong. 75 min)                                         €95,00

De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

De therapieconsulten worden door zorgverzekeraars vaak gedeeltelijk vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent. Meer informatie hierover vind je in de zorgwijzer. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Bedrijven

  • Telefonische kennismaking (max. 15 min)          kosteloos
  • Zes sessies inclusief intake (ong. 75 min)          €810,00
  • Tien sessies inclusief intake (ong. 75 min)         €1300,00

De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

De therapieconsulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter hebben veel bedrijven budget vrijgemaakt voor ziekteverzuim-preventie en re-integratie. Werknemers wordt aangeraden hiernaar bij hun werkgever te informeren.

Overige informatie

Als je bij mij in therapie gaat zijn de algemene voorwaarden en het privacyreglement van toepassing.

De praktijk is aangesloten bij:

  • De Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH)
    https://hypnotherapie.nl/
  • Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ)

Als zorgverlener span ik mij in voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Mocht er desondanks sprake zijn van een klacht dan kun je daarmee in eerste instantie bij mij terecht. Komen wij er samen onverhoopt niet uit dan kan een klacht worden ingediend bij de NBVH. Eerste aanspreekpunt is de Contactpersoon Klachten die – indien nodig – een Klachtenfunctionaris kan toewijzen. Als de klacht ondanks de tussenkomst van de Klachtenfunctionaris niet bevredigend wordt opgelost, kun je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Ieplaan 48 | 2565 LN Den Haag | T 06-52372228 | info@klaartherapie.nl | KvK nr. 70551936 | © Copyright 2018 – Claartje de Smit